Perzonalizujeme obsah PriemyselnýDom.sk pro Vás a zobrazujeme vám relevantní nabídky na základě vašeho chování na webu.
Setrváním na našem webu nebo kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu můžete nastavit nebo vypnout v Nastavení soukromí.
Reklamácia na poškodenie alebo nekompletnosť

 

Ak tovar vykazuje poškodenie pri preprave, tj najmä pokiaľ je tovar odovzdaný kupujúcemu v porušenom prepravnom obale, je kupujúci oprávnený od dopravcu tovar neprevziať. V každom prípade je nutné za prítomnosti pracovníka dopravcu vykonať detailnú prehliadku tovaru a vyhotoviť príslušný škodový protokol. Na základe škodového protokolu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava, dodaný nový výrobok alebo odstránená závada.

 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zrejmé pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní . Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi fakturovaným a skutočne dodaným tovarom v druhu, kompletnosti alebo množstve, je povinný podať ihneď - bezodkladne správu predávajúcemu. K neskorším reklamáciám nemožno prihliadnuť.

 

 

Reklamácia v záručnej dobe

 

Dĺžka záruky je uvedená pri jednotlivej položke tovaru, je platná v dobe nákupu. Občan - spotrebiteľ je chránený podľa Občianskeho zákonníka záručnou lehotou, ktorá je stanovená na min. 24 mesiacov. Vzťahy s podnikateľskými subjektmi, to je fyzické osoby, právnické osoby, štátne i neziskové organizácie, sa riadia podľa Obchodného zákonníka. V tomto prípade záručnú lehotu určuje výrobca alebo dovozca.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu, bezpečnostných výstrah a ďalších pokynov a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Pri výrobkoch so všeobecne známym spôsobom použitia nemusí byť priložený návod na obsluhu. Naopak, pri zložitejších zariadeniach je nutné mať návod k dispozícii, aby mohol byť výrobok uvedený do prevádzky predpísaným spôsobom. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a nevzťahuje sa na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno teda považovať za vadu a nemožno ju reklamovať.

 

Faktúra slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ nebol priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými a Obchodnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu alebo prevzatím zásielky od prepravcu.

 

Zánik záruky
 

 

 

- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe

- poškodením tovaru pri preprave. Tieto škody je nutné riešiť s prepravcom pri prevzatí. Zásielky sú poistené

- mechanickým poškodením

- na tovare boli porušené ochranné samolepky či pečate výrobcu
- tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný
- tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu alebo obvyklým spôsobom použitia
- neodbornou inštaláciou, neodborným uvedením do prevádzky, neodborným zaobchádzaním, obsluhou či skladovaním

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore v podmienkach uvedených v dokumentácii

- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo opotrebovaním

- tovar poškodený zapojením odporujúcim príslušným normám

- tovar bol poškodený vonkajšími vplyvmi, napr. živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom
- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste

Postup pri reklamácii

V prípade, že sú uvedené v záručnom liste alebo v návode na obsluhu zmluvné servisy, doručte tovar priamo tam pre rýchle vybavenie.
Pokiaľ tomu tak nie je, najskôr nás kontaktujte telefonicky, vo všedné dni 8.00 - 17.00 hod. Vyberieme pre konkrétny reklamovaný tovar a konkrétnu závadu najrýchlejší a najjednoduchší spôsob reklamácie. Tovar môžete samozrejme zaslať na vybavenie reklamácie na sídlo našej firmy (adresa sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo "Kontakt").

K tovaru priložte:

- doklad o vlastníctve tovaru, postačí kópia faktúry alebo účtenky

- záručný list, pokiaľ bol k tovaru priložený

- čo najvýstižnejšie popíšte závadu, jej prejavy, prípadne frekvenciu výskytu

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, spravidla do 30 dní odo dňa uplatnenia.